Agro Block & Homefarm

Cajas de plantas ecológicas

Política de privacidad

Quiénes somos

La dirección de nuestro sitio web es: https://www.agroblock.com y otros dominios de nivel superior específicos del país, es decir, www.agroblock.dk, agroblock.se, etc.

Declaración de privacidad en danés. Si el texto se traduce, prevalecerá la versión danesa.

Vilkår og betingelser por manipular datos personales

Gældende desde 01.09.2018

Información general

Vi er glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på Agroblock.com, m.fl. Det er meget vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intent og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46 / EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til en blive informeret om behandlingen af ​​personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Men det er vigtigt, en du læser disa vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du afgiver persondata til os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du acceptrer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, acceptrer du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på en sikre en dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Agro Block Handel og Service ApS defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Agro Block Handel og Service ApS
CVR.nr: 39135299
Maglehøj 94
3520 Farum
info@agroblock.com

Hvad er persondata?

Personoplysninger er enhver formulario para información om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, en det er alle ex for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller billeder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, en dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilkeg ex for oplysamlysninger og udtrykkeligt samtykke indsamles.

Hvornår indsamler vi persondata?

Når du bruger vores tjenester, vil du som a menudo dan informador som navn, dirección, e-mailadresse, finansielle informador, samt øvrige informador som er nødvendige para el servicio vi kan tilbyde dig vores. Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

  • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.
  • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.

Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Anvendelse af persondata

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler hasta drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du interagerer med os. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Forbedring af vores produkter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og marksføring til dig
  • Administración af din relación hasta el sistema operativo
  • Cumplimiento de los requisitos legales.
  • Análisis estadístico

Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi vil aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigt for at sikre overholivdese af gældenigt. Vi bruger ikke dine informador hasta andre formål end beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe cene oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informador til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med apalancamiento af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan para eksempel være betroede partnere, der behandler marksføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og opdaterede.

Det er vores ansvar en sikre, en dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Vi sikrer derfor altid, en vores partnere garanterer, en dine personoplysninger er beskyttet.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer vi din personoplysninger, så længe du bruger vores services. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske forranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organization. Porque en sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

Vi kan ikke gøres ansvarlig para tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i vores system eller andre driftsforstyrrelser, som vi ikke er ansvarlige for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af statusen ved brug af de fornødne værktøjer.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i retengo hasta det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Cenar rettigheder

Du kan ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed para nemt en trække dit samtykke tilbage ved en kontakte os.

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn menores de 18 år. Hvis vi bliver opmærksom på, en vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt para en fjerne informationerne. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies

Vores hjemmeside anvender Cookies. Cookies er små tekstfiler som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt e indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger.

contáctenos

Hvis du vil tiene mera información, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adressen: Agro Block Handel og Service ApS, Maglehøj 94, 3520 Farum eller a través del correo electrónico info@agroblock.com.

Du har også se enfrentó a at klage sobre vores comportándose como un personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet.

Ændringer

Den konstante udvikling indenfor informationsteknologi betyder, en det kan blive nødvendigt en ændre i vores behandling af personoplysninger for at sikre dine data. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre og opdatere disa betingelser. Hvis det skulle forekomme, korrigerer vi selvfølgelig dokumentets opdateringsdato øverst på siden.